• Kernavė tarp Rytų ir Vakarų: prekybiniai ryšiai

   Kernavė tarp Rytų ir Vakarų: prekybiniai ryšiai

   Prekyba yra vienas svarbiausių procesų, lemiantis ekonominį, politinį ir kasdienį gyvenimą. Nuo jos dažnai priklausė ir bendras genties, tautos ar net valstybės vystymosi kelias. Per prekybinius ryšius mūsų kraštus pasiekė naujovės, naujos technologijos, daiktai, kurių neįmanoma pasigaminti vietoje.
   Pirmaisiais mūsų eros amžiais Romos Imperija intensyviai prekiavo su barbarų kraštais, daugiausia germanų gentimis. Baltų gyvenamos teritorijos buvo gana toli nutolusios nuo Romos imperijos ribų ir romėnų pirkliai čia atklysdavo retai. Vis dėlto, baltų kraštai romėnams buvo svarbūs vienu aspektu – juos viliojo Baltijos jūros pakrantėse aptinkamas gintaras. Baltams savo ruožtu prekyba taip pat buvo labai svarbi – tik jos dėka jie galėjo įsigyti spalvotųjų metalų. Archeologiniai radiniai patikimai liudija tokių prekybinių santykių mastus. Romėniško importo baltų žemėse aptinkama kur kas mažiau nei arčiau Romos imperijos sienų gyvenusių germanų kraštuose. Manoma, kad su Roma baltai dažniausiai prekiavo ne tiesiogiai, bet per tarpininkus, kuriais greičiausiai buvo tie patys germanai. Archeologiniai tyrinėjimai parodė, kad Kernavė taip pat neliko šios prekybos nuošalyje. Čia aptikta Romos monetų, stiklinių dirbinių, germanų gentims būdingų papuošalų. Kadangi kernaviškiai neturėjo gintaro, jie turėjo prekiauti kitomis prekėmis – kailiais, vašku, galbūt net vergais.
   Išvystyti prekybiniai santykiai – vienas iš svarbiausių viduramžių miestą apibūdinančių kriterijų. Istoriniai šaltiniai rodo Lietuvos prekybinių santykių su tolimesniais kraštais suintensyvėjimą XIII a. pradžioje. Didžiausius interesus Lietuvoje rodė vokiečių pirkliai iš ordino užkariautų žemių. Lietuva juos labiausiai domino kaip žaliavų šaltinis, medžioklės ir miškų bitininkystės produktų tiekėja. Greičiausiai buvo prekiaujama ir vergais. Tiesa, prekybą kiek stabdė popiežių draudimai parduoti pagonims baltams geležį, druską, drabužius ir ginklus.
   Lietuvių pirkliai minimi jau XIII a. pirmoje pusėje. To paties amžiaus pabaigoje Rygos skolų knygoje užfiksuoti ir pirkliai iš Kernavės – Rameišis ir Studilas. Pirmieji lietuvių pirkliai buvo tik kunigaikščiui priklausantys šeiminykščiai, atstovavę valdovo interesams, tačiau labai greitai atsiranda ir laisvųjų pirklių. Apie tokius pirklius iškalbingai byloja metraščiuose užfiksuotas Traidenio požiūris – juos jis paniekinamai išvadina kaimiečiais ir šunimis bei palieka likimo valiai, atsisakydamas mokėti išpirką.
   Kernavės archeologinė medžiaga patvirtina istorinių šaltinių duomenis ir rodo didelę prekybos reikšmę miestiečių gyvenime. Visų pirma – tai importiniai dirbiniai, kurių nemažai aptikta ne tik kunigaikščio rezidencijoje, bet ir eilinių miestiečių sodybose. Nors šių dirbinių kilmė apima labai platų geografinį arealą, daugelis jų greičiausiai įgyti per tarpininkus iš artimesnių kraštų.
   Prekybinių santykių vystymąsi rodo gausiai Kernavėje aptinkami pinigai. Pradžioje tai buvo sidabrinės lazdelės – lietuviški ilgieji ar jų dalys, vėliau paplito ir smulkesni piniginiai vienetai – tarptautine valiuta tuo metu buvę Prahos grašiai, o Jogailos valdymo metais jau pradėtos kaldinti ir pirmosios lietuviškos monetos. Sidabrines monetas piniginiu vienetu laikyti pradėta tik XIII a. – iki tol iš pavienių iš kitų kraštų importuotų monetų buvo gaminami papuošalai – pakabučiai. Taigi, jos nebuvo laikomos atsiskaitymo priemone.
   Negalime tiksliai pasakyti, kur Kernavėje buvo turgavietė – archeologinių tyrimų metu ši vieta dar neaptikta. Tačiau kalvelėje prie Neries atsitiktinai rasti svarstyklių svareliai bei gatvių kryptis orientuota į šią vietą leidžia spėti, kad turgavietė galėjo būti kaip tik čia.
   Šioje parodoje kviečiame susipažinti su Kernavės prekybinių ryšių ištakomis ir istorija. Pateikiami priešistorės ir viduramžių eksponatai – tai piniginiai vienetai ir importiniai daiktai rasti Kernavėje ir jos apylinkėse.

Parodos objektai

   
 • Žiedas

  Žiedas

  Priekyje yra praplatėjimas, įmituojantis akutę, lankelis plokščias, puoštas ranteliais. Stiklas rudos spalvos, apsilydęs.

 • Taurės fragmentas

  Taurės fragmentas, IV a.

  I mūsų eros tūkstantmečio importinių daiktų Kernavėje nėra rasta daug, tačiau net ir tie nedaugelis rastųjų yra gana iškalbingi, rodantys kontaktus su gana tolimais kraštais. Vienas iš tokių pavyzdžių – IV a. datuojamos stiklinės taurės šukė. Tokių taurių gamybos centru laikomos Romos imperijos provincijos, tačiau pavienių randama plačiame Europos regione už Romos imperijos ribų. Visgi didžioji tokio importo dalis koncentruojasi artimesniuose Romos imperijai regionuose, o tokiuose atokiuose, nutolusiuose nuo pagrindinių prekybos kelių, kaip dabartinė Lietuvos teritorija, romėniško periodo stiklinės taurės ar kiti indai yra itin retas reiškinys.

 • Karoliukas

  Karoliukas, III a.

  Rusvos spalvos stiklo rantytas karolis. Puoštas 7 ranteliais, statinaitės formos, su 4 mm skersmens skylute. Romos importas.   

 • Moneta – Marko Aurelijaus denaras

  Moneta – Marko Aurelijaus denaras, 161–162 m.

  Romėniškos monetos Lietuvos teritoriją pasiekdavo prekybiniais keliais, greičiausiai per tarpininkus – kitas barbarų gentis. Apie tai galima spręsti iš nedidelio čia randamų monetų kiekio ir mažų nominalų. Ypatingai retos monetos yra Rytų Lietuvoje. Dabar sunku pasakyti, ar tuo metu monetos čia buvo naudojamos pagal tikrąją jų paskirtį. Greičiausiai galima spėti, kad ne, nes piniginė atsiskaitymo forma tuo metu dar nebuvo paplitusi, be to, nemažai monetų yra randama su pragręžtomis skylutėmis – taigi, būdavo nešiojamos kaip papuošalai.

 • Denaras

  Denaras, XI a. vid.

  Bretislavas I (1037-1055), kaldinta po 1050 m. Av. BRACIZLAV I... ir dviejų šventųjų figūros. Rv.VENCEZLAVS ir apskritime kryžius. Kryžiaus kryžmos viduryje prakalta skylutė. Galimai buvo gamintas iš jos pakabutis.

 • Pusapvalės lazdelės formos lydinys

  Pusapvalės lazdelės formos lydinys, XIII–XIV a.

  Pilies kalno piliakalnyje 1985 m. buvo surastas lobis – keturi lietuviški ilgieji. Lietuviški ilgieji yra patys ankstyviausi lietuviški pinigai apyvartoje buvę XIII–XIV a. Tai – pusapvalės lazdelės formos apie 107 g. sveriantys sidabro lydiniai. Spėjama, kad jų svoris buvo susietas su to meto Skandinavijos lydiniais. Du lietuviški ilgieji svoriu prilygo vienai Skandinavijos markei. Tuomet tai buvo labai didelės vertės pinigai. Manoma, kad už vieną sidabrinį lydinį galima buvo nusipirkti 15 avių. Kernavėje aptikta ir 19 nedidelių lietuviškų ilgųjų fragmentų. Jie buvo skirti smulkesniems atsiskaitymams. Atlikus jų metalų sudėties cheminius tyrimus paaiškėjo, kad dalis yra falsifikatai kurių sudėtyje sidabro labai mažai arba iš viso nėra.

 • Pusapvalės lazdelės formos lydinys

  Pusapvalės lazdelės formos lydinys, XIII–XIV a.

  Pilies kalno piliakalnyje 1985 m. buvo surastas lobis – keturi lietuviški ilgieji. Lietuviški ilgieji yra patys ankstyviausi lietuviški pinigai apyvartoje buvę XIII-XIV a. Tai – pusapvalės lazdelės formos apie 107 g. sveriantys sidabro lydiniai. Spėjama, kad jų svoris buvo susietas su to meto Skandinavijos lydiniais. Du lietuviški ilgieji svoriu prilygo vienai Skandinavijos markei. Tuomet tai buvo labai didelės vertės pinigai. Manoma, kad už vieną sidabrinį lydinį galima buvo nusipirkti 15 avių. Kernavėje aptikta ir 19 nedidelių lietuviškų ilgųjų fragmentų. Jie buvo skirti smulkesniems atsiskaitymams. Atlikus jų metalų sudėties cheminius tyrimus paaiškėjo, kad dalis yra falsifikatai kurių sudėtyje sidabro labai mažai arba iš viso nėra.

 • Pusapvalės lazdelės formos lydinys

  Pusapvalės lazdelės formos lydinys, XIII–XIV a.

  Pilies kalno piliakalnyje 1985 m. buvo surastas lobis – keturi lietuviški ilgieji. Lietuviški ilgieji yra patys ankstyviausi lietuviški pinigai apyvartoje buvę XIII-XIV a. Tai – pusapvalės lazdelės formos apie 107 g. sveriantys sidabro lydiniai. Spėjama, kad jų svoris buvo susietas su to meto Skandinavijos lydiniais. Du lietuviški ilgieji svoriu prilygo vienai Skandinavijos markei. Tuomet tai buvo labai didelės vertės pinigai. Manoma, kad už vieną sidabrinį lydinį galima buvo nusipirkti 15 avių. Kernavėje aptikta ir 19 nedidelių lietuviškų ilgųjų fragmentų. Jie buvo skirti smulkesniems atsiskaitymams. Atlikus jų metalų sudėties cheminius tyrimus paaiškėjo, kad dalis yra falsifikatai kurių sudėtyje sidabro labai mažai arba iš viso nėra.

 • Pusapvalės lazdelės formos lydinys

  Pusapvalės lazdelės formos lydinys, XII a. pab. – XIII a.

  Pilies kalno piliakalnyje 1985 m. buvo surastas lobis – keturi lietuviški ilgieji. Lietuviški ilgieji yra patys ankstyviausi lietuviški pinigai apyvartoje buvę XIII-XIV a. Tai – pusapvalės lazdelės formos apie 107 g. sveriantys sidabro lydiniai. Spėjama, kad jų svoris buvo susietas su to meto Skandinavijos lydiniais. Du lietuviški ilgieji svoriu prilygo vienai Skandinavijos markei. Tuomet tai buvo labai didelės vertės pinigai. Manoma, kad už vieną sidabrinį lydinį galima buvo nusipirkti 15 avių. Kernavėje aptikta ir 19 nedidelių lietuviškų ilgųjų fragmentų. Jie buvo skirti smulkesniems atsiskaitymams. Atlikus jų metalų sudėties cheminius tyrimus paaiškėjo, kad dalis yra falsifikatai kurių sudėtyje sidabro labai mažai arba iš viso nėra.

 • Pusapvalės lazdelės formos lydinys
 • Pusapvalės lazdelės formos lydinio fragmentas

  Pusapvalės lazdelės formos lydinio fragmentas, XIV a. I p.

   Kernavėje aptikta ir 19 nedidelių lietuviškų ilgųjų fragmentų. Jie buvo skirti smulkesniems atsiskaitymams. Atlikus jų metalų sudėties cheminius tyrimus paaiškėjo, kad dalis yra falsifikatai kurių sudėtyje sidabro labai mažai arba iš viso nėra.

 • Pusapvalės lazdelės formos lydinio fragmentas

  Pusapvalės lazdelės formos lydinio fragmentas, XIV a. I p.

   Kernavėje aptikta ir 19 nedidelių lietuviškų ilgųjų fragmentų. Jie buvo skirti smulkesniems atsiskaitymams. Atlikus jų metalų sudėties cheminius tyrimus paaiškėjo, kad dalis yra falsifikatai kurių sudėtyje sidabro labai mažai arba iš viso nėra.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.